ReadyPlanet.com
dot
dot
English Site
dot
bulletThe Little Gym Rama 3
bulletProgram Benefits
bulletPrograms and Service
bulletClass Schedule
bulletPhoto Gallery
bulletAbout Us
bulletContact Us
bulletWebsite Map
ค้นหาศักยภาพแฝงผ่านลายนิ้วมือ article

 

 

 

 

การ สแกนลายนิ้่วมือ เป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีการที่จะแสวงหาศักยภาพแฝงที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ผลที่ได้ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการเสริมหรือพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เช่น จิตใจ ความคิด ร่างกาย การฟัง การมอง และ การดำเนินชีวิตในอนาคตของทั้งคุณพ่อคุณแม่ และ ตัวน้องเอง

 

ประวัติความเป็นมา

การค้นหาศักยภาพแฝงจาก สแกนลายนิ้วมือ ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร ลองมาดูประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อย

1892 - นักมนุษศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ตีพิมพ์หนังสือ Fingerprint เพื่อบอกให้ชาวโลกรู้ว่า แต่ละคนมีลายนิ้วมือเป็นของตัวเอง และ จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

1926 - มีการค้นพบว่า ลายนิ้วมือจะถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่อายุ 13 สัปดาห์ในครรภ์ และจะสมบูรณ์ตอนอายุ 24 สัปดาห์

1950 - ศาสตราจารย์ชาวแคนนาดา เขียนบทความชื่อ The Cerebral Cortex of Men แสดงให้เห็นว่าลายนิ้วมือกับสมองนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกัน

1974 - มีการวิจัยพบว่าบุคลิกภาพทางจิตวิทยา กับ รูปแบบลายนิ้วมือ ก็มีส่วนสัมพันธ์กัน

1981 - ศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่น พบว่า ลายนิ้วมือซ้าย สัมพันธ์ต่อสมองซีกขวา ส่วนลายนิ้วมือขวา สัมพันธ์ต่อสมองซีกซ้าย

1983 - แนวคิดพหุปัญญา 8 ด้าน ที่ดังกระฉ่อนโลกเกิด

1987-1993 - มีการตีพิมพ์วาระสารกว่า 300 ฉบับ เกี่ยวกับการ สแกนลายนิ้วมือ แล้วสะท้อนถึงบุคคลิกภาพ

 

 สแกนลายนิ้วมือ ดีอย่างไร

ผลที่ได้จากการ สแกนลายนิ้วมือ สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าน้องมีจุดเด่น จุดด้อย ในด้านใดบ้าง จุดเด่นสามารถพัฒนาต่อยอดให้ ดีเลิศได้ ส่วนจุดด้อยนั้น ก็สามารถหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้กลายมาเป็น จุดเด่น ได้

อีกทั้งผลที่ได้จากการ สแกนลายนิ้วมือ ยังสามารถตอบปัญหาคาใจด้านพฤติกรรมอันไม่พึงประลงค์ต่าง ๆ ของเด็ก เช่น ดื้อเอาแต่ใจ ร้องไห้โวยวาย เรียนรู้ช้า เ็ป็นต้น พร้อมคำแนะนำ และ แนวทางแก้ไขโดยตรงจาก ครูบัว ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งให้คำปรึกษามาแล้วกว่า 100 ครอบครัว

พบกับอีกหนึ่งบริการดีๆ จาก The Little Gym พระราม 3 ที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ พบแนวทางการพัฒนา และการเลี้ยงลูก อย่างตรงจุด และ รวดเร็ว

สนใจติดต่อครูบัว 081- 866-3805 

 

 
โปรแกรมและบริการ

โปรแกรม Parent/Child สำหรับเด็กอายุ 4 ถึง 36 เดือน article
โปรแกรม Pre Kindergarten สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี article
โปรแกรม Grade School สำหรับเด็ก 6 ถึง 12 ปี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
The Little Gym Rama 3
7th Floor Glass Elevator Section
Central Plaza Ratchada Rama 3 , Bangkok
Take the Glass Elevator to 6th Floor
Take the Escalator to 7th Floor
Tel. 0-2673-5957 , 0-2211-9397