ReadyPlanet.com
dot
dot
English Site
dot
bulletThe Little Gym Rama 3
bulletProgram Benefits
bulletPrograms and Service
bulletClass Schedule
bulletPhoto Gallery
bulletAbout Us
bulletContact Us
bulletWebsite Map
Asian Training 2011 at Singapore

            “Asian Training 2011”  ครั้งนี้ ได้มีการเข้าร่วมของThe Little Gym จากหลายๆประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์   ฟิลิฟฟินส์ จีน มาเลเซีย และไทย  เป็นต้น เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ และการนำเสนอข้อมูลในแง่ต่างๆมาแบ่งปันเพื่อหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้มีการนำแผนการพัฒนาปรับปรุงทิศทางการสอนของThe Little Gym ให้ พัฒนาไปแนวในทางเดียวอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหลักสูตรที่มีการนำมาใช้ในการอบรมครั้งนี้      จะมุ่งเน้นให้เห็นถึงการพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กๆ และการนำกิจกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน     ให้ตรงกับช่วงพํฒนาการของเด็กแต่ละคน ซึ่งสิ่งที่เด็กได้รับจากการพัฒนาที่  The Little Gym จะทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง   รู้จักการฟัง รวมถึงการควบคุมประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่เด็กจะประสบความสำเร็จในชีวิตในวันข้างหน้า เราจะเห็นเด็กบางคนเรียนเก่งแต่ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพราะไม่มีความมั่นใจในตนเอง แต่เด็กบางคนเรียนไม่เก่ง แต่กลับสามารถคิดแก้ปัญหา และสามารถเอา ตัวรอดได้  โดยการนำ 3D ( Three-Dimensional Learning ; Get Move , Brain Boost , Citizen Kid )  มาประยุกต์ใช้กับ  คลาสต่างๆให้ตรงกับจุดประสงค์ของผู้ปกครอง

             เนื่องจากปี 2011 เป็นปีที่ The Little Gym มีอายุครบ 35 ปี พอดี การเข้าอบรมครั้งนี้ จึงถือเป็นการนำความรู้      ใหม่ๆ มาเผยแผ่ให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ “Asian Training 2011” ครั้งนี้  ก็ถือเป็นการฉลองความสำเร็จของ       The Little Gym ด้วย

 

 
ข่าวสารสมาชิก

Closed for Sonkran 2023
New Year
Both Parents
เพิ่มจำนวน
Covid-19 article
ตารางเข้าคลาสของครูบัวเดือนธันวาคม article
พบกับครูบัวในคลาสที่ The Little Gym พระราม3 article
The Little Gym Training 2018 article
วันหยุดสงกรานต์ปี 2561 article
แจ้งเปลี่ยนตารางเรียน ปี 2560 article
วันหยุดปีใหม่ ปี 2559 article
วันหยุดสงกรานต์ ปี 2558 article
วันหยุด Staff's Trip 2558 article
วันหยุดปีใหม่ 2558
วันหยุดปีใหม่ 2013 ตั้งแต่วันที่ 26Dec2013-2Jan2014 article
The Little Gym Youtube article
ประกาศวันหยุด เดือนกรกฏาคม 2556 article
แจ้งวันหยุดสำหรับเทศกาลปีใหม่ article
แก้ไขตารางเรียนปี 2555 article
ปรับตารางเรียน article
ช่วงนีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ปิดปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค 2553 - 3 ม.ค. 2554 article
วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. เปิดให้บริการตามปกติ article
หยุดทำการ 1 วัน article
วันหยุดช่วงสงกรานต์ 2553 article
เจ้าแม่แป้งโดว์แห่งประเทศไทยในงานรักลูกเฟสติวัล 2010 article
The Little Gym Rama 3 จัดงานการกุศล 4 - 13 ก.ย. 2552 article
ครูบัวไปแขกรับเชิญพิเศษในรายการเจาะใจ article
มาตราการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 article
กิจกรรม แป้ง Dough เพิ่มศักยภาพรอบด้านCopyright © 2010 All Rights Reserved.
The Little Gym Rama 3
7th Floor Glass Elevator Section
Central Plaza Ratchada Rama 3 , Bangkok
Take the Glass Elevator to 6th Floor
Take the Escalator to 7th Floor
Tel. 0-2673-5957 , 0-2211-9397