ReadyPlanet.com
dot
dot
English Site
dot
bulletThe Little Gym Rama 3
bulletProgram Benefits
bulletPrograms and Service
bulletClass Schedule
bulletPhoto Gallery
bulletAbout Us
bulletContact Us
bulletWebsite Map
Silver Nano อีกหนึ่งอาวุธกำจัดเชื้อโรค article

ทำไมต้อง Silver

ธาตุเงิน ถูกใช้งานมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรกรีกโบราณ โดยใช้ทำเป็นภาชนะ ในการเก็บรักษาน้ำ เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรค และป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ในทวีปยุโรป ธาตุเงิน ก็เริ่มมีการใช้งานมา ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน โดยการนำเหรียญเงิน ใส่ลงไปในถังนม เพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น ต่อมา จึงมีการศึกษาทดลอง และพบว่า ธาตุเงิน สามารถฆ่าเชื้อโรค ที่เป็นต้นเหตุ ของอาการเจ็บป่วยได้มากกว่า 650 ชนิด เช่น

  • E. Coli สาเหตุของโรคท้องร่วงในเด็กเล็ก
  • Pseudomonas สาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด
  • Staphylococcus สาเหตุของโรคผิวหนังต่างๆ
  • Salmonella สาเหตุของโรคไข้ไทฟอยด์

 

คำว่า นาโนเทคโนโลยี คืออะไร

นาโนเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ สร้าง การสังเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เทียบเท่ากับ ระดับอนุภาคของโมเลกุล หรืออะตอม

รวมถึงการออกแบบ หรือการใช้เครื่องมือ สร้างวัสดุ ที่อยู่ในระดับที่เล็กมาก หรือการเรียงอะตอม และโมเลกุลในตำแหน่งที่ต้องการ ได้อย่างแม่นยำ และถูกต้อง ทำให้โครงสร้างของวัสดุ หรือสสารมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ว่าทางด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ ส่งให้มีผลประโยชน์ต่อผู้ใช้สอย

จากภาพ จะเห็นได้ว่า ขนาดของอะตอม (เปรียบเสมือน รูหนู) นั้น เล็กกว่าเชื้อแบคทีเรีย (เปรียบเสมือน แมว) ทำให้เมื่อคลอบด้วย Silver Nano จะทำให้เชื้อแบคทีเรีย (แมว) ผ่านเข้า (รูหนู) ไปเกาะวัตถุไม่ได้ นั่นเอง

Silver Nano คืออะไร

คือ ธาตุเงิน ที่ถูกทำให้มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว ที่จะสัมผัสกับเชื้อโรค และด้วยขนาดที่เล็กมาก ทำให้ใช้ธาตุเงินเพียงเล็กน้อย ก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ และเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อโรคได้มากขึ้น ดังรูป

Silver Nano ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร


จากรูปด้้านบน จะเห็นว่า Silver Nano จะทำปฏิกริยากับสารโปรตีน ที่เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ ที่จำเป็นของจุลชีพ ทั้งจุลินทรีย์ แบคทีเรีย และไวรัส ปฏิกริยาดังกล่าว จะทำลายผนังเซลล์ของจุลชีพ ส่งผลให้ DNA ของจุลชีพหยุดทำงาน และ ตายในที่สุด 

ลองมาดูของจริงกัน รูปด้่านล่างเป็น ผลการทดสอบ ผ้าที่ไม่มีการเคลือบด้วย Silver Nano (ซ้าย) และ ผ้าที่ผ่านการเคลือบ Silver Nano (ขวา)

จากภาพ จุลชีพที่ใช้ในการทดสอบ ถูกปล่อยลงไป ลักษณะเป็นเส้น ๆ ในแนวตั้ง ผ่านไประยะหนึ่ง บนผ้าที่ไม่มีการเคลือบ Silver Nano จะสังเกตุเห็นว่า จุลชีพ ยังคงอยู่บนผ้าเช่นเดิม (ยังมีเส้นดำ ๆ อยู่ในผ้า) ต่างจาก จุลชีพบนผ้า และ ใกล้เคียงบริเวณผ้าที่ผ่านการเคลือบด้วย Silver Nano จะถูกทำลายไปเกือบทั้งหมด (ไม่มีเส้นดำ ๆ ในผ้าแล้ว แถม รอยต่อระหว่างเส้นตรง กับ ผ้าก็ขาดไปด้วย แสดงว่าไม่สามารถเข้าไปเกาะผ้าได้อีก)

 

คำถาม และ คำตอบที่น่าสนใจ

 

ถาม : Silver Nano เป็นอันตรายหรือไม่
ตอบ : Silver Nano ของ Scionic ที่ The Little Gym เลือกใช้ ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ซึ่ง
ได้ผ่านการทดสอบ จากห้องทดลองของสถาบันชั้นนำแล้วว่าปลอดภัย

  
SGS (Thailand) LTD.    
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

 

ถาม : Silver Nano เป็นอันตรายต่อมนุษย์ไหม
ตอบ : Silver Nano จะทำปฏิกริยากับสารโปรตีน ที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของจุลชีพเท่านั้น โดยไม่ทำอันตราย กับเซลล์ของสัตว์ หรือ มนุษย์แต่อย่างใด จึงปลอดภัยกับมนุษย์

 

 

ถาม : Silver Nano ที่เคลือบอยู่ จะทนแค่ไหน
ตอบ : ด้วย เทคโนโลยีการเคลือบผิวของเรา Silver Nano จะถูกเคลือบ อยู่ในลักษณะของฟิล์ม คล้ายกับการสกรีนลงไปบนผ้า ทำให้ Silver Nano ติดแน่นกับพื้นผิวผ้า ไม่หลุดลอกออกง่าย ๆ ทนทานต่อการซักล้าง และไม่สร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อม

 

จากภาพ แสดงให้เห็นถึงจุลชีพที่ใช้ในทดสอบ ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนผ้า และ ใกล้เคียงบริเวณผ้า ที่ผ่านการเคลือบด้วย Silver Nano แม้ผ้าจะผ่านการซักมามากกว่า 50 ครั้ง

จากบทความนี้ ทาง The Little Gym พระราม 3 จึงดำเนินการฉีดพ่นสเปร์ Silver Nano กับอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในยิม เพื่ออย่างน้อย เป็นการฆ่า และ ป้องกันเชื้อโรค ได้ในระดับหนึ่ง บวกกับมาตรการอื่น ๆ ของเรา จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ให้กับทุกคน ที่มาเรียนที่ The Little Gym พระราม 3 แ้ห่งนี้ ...

 


เรื่องเล่าสัปดาห์นี้

การรอคอย
How to Raise a Leader! article
Citizen Kids! article
Brain Boost! article
WHY 3 ?? article
6 Reason to put your self and your kids in Gymnastics. article
ค้นหาศักยภาพแฝงผ่านลายนิ้วมือ article
เสริมสร้างกล้ามเนื้อมือด้วยแป้งโดว์ article
5 โรคยอดฮิตสำหรับเด็ก ๆ วัยเรียน article
ดูดจุ๊บ ดีกว่า ดูดนิ้ว ? article
พ่อแม่มือใหม่ vs เ้ด็กงอแง article
เมื่อลูกเป็นไข้ ทำงัยดี article
เตรียมตัวรับน้องใหม่ ตอนจบ article
เตรียมตัวรับน้องใหม่ ตอนแรก article
จัดระเบียบ (วินัย) ลูกรัก ตอนจบ article
จัดระเบียบ (วินัย) ลูกรัก ตอนแรก article
การหลับ (ไม่ตื่น) ในเด็กทารก article
อัจฉริยะสร้างได้ ตอนจบ article
อัจฉริยะสร้างได้ ตอนแรก article
ทำโทษลูกอย่างไร ไม่ให้ Hurt articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
The Little Gym Rama 3
7th Floor Glass Elevator Section
Central Plaza Ratchada Rama 3 , Bangkok
Take the Glass Elevator to 6th Floor
Take the Escalator to 7th Floor
Tel. 0-2673-5957 , 0-2211-9397