ReadyPlanet.com
dot
dot
English Site
dot
bulletThe Little Gym Rama 3
bulletProgram Benefits
bulletPrograms and Service
bulletClass Schedule
bulletPhoto Gallery
bulletAbout Us
bulletContact Us
bulletWebsite Map
โปรแกรม Pre K article

คลาส Funny Bugs สำหรับเด็กอายุ 3 - 4 ปี

พัฒนาการของเด็ก

เด็กในวัยนี้ พร้อมที่จะเข้าเรียน โดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย เด็กจะเริ่มมี ความมั่นใจ ในตัวเอง และไม่ค่อยกลัวการทำพลาดต่าง ๆ ชอบที่จะเป็นตัวของตัวเอง อยากทำสิ่งที่เด็กโตทำได้ แต่ยังคงเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการเล่น – การได้ ”ลงมือทำเอง” และกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ - ดังนั้น สภาพในการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ ควรที่จะมีแบบแผน , การเรียนรู้ , การเคลื่อนไหว และมีการเล่นสนุกไปพร้อม ๆ กัน

หลักสูตรของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม

 • กิจกรรมการเข้าสังคม สอนให้เด็กรู้จักวิธีปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในกลุ่ม , รู้จักฟังและทำตามคำสั่ง , รู้จักคุยกับเพื่อน , แบ่งของกันระหว่างเพื่อน และรู้จักผลัดกันเล่น
 • กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจ จะเสริมสร้างความสบายใจให้กับเด็ก เวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อน ( โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย ) , กล้าที่จะลองทำ และยังช่วยให้เด็ก สามารถเผชิญกับความสำเร็จ และความผิดพลาดได้
 • การทำกิจกรรมบนอุปกรณ์ยิมนาสติกต่าง ๆ โดยใช้วิธีแบบ “ Circuit ” จะทำให้เด็ก ได้เคลื่อนไหวตลอดเวลา และทำให้การรอคิวน้อยลง
 • การมี Theme และเพลงที่เกี่ยวข้องกับ Theme นั้น ๆ ทำให้ class นั้นเป็นการผจญภัยที่ทั้งสนุก และได้เรียนรู้
 • การพัฒนาทักษะด้าน ยิมนาสติกสำหรับเด็ก ที่ท้าทาย และเหมาะสม จะช่วยเสริมสร้าง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว การประสานงานทุกส่วนของร่างกาย รวมไปถึง ความมั่นใจในตัวเอง
 • มีการเล่น และการค้นคว้าแบบอิสระสอดแทรกอยู่ในช่วงการสอนทักษะ ยิมนาสติกสำหรับเด็ก บนอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เด็กได้เรียนรู้ และแสดง Routine ของทักษะยิมนาสติกต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองดูในช่วง Show Week
             

คลาส Giggle Worms สำหรับเด็กอายุ 4 - 5 ปี

พัฒนาการของเด็ก

เด็กวัยนี้ มีการพัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัด ในเรื่องของความมั่นใจ ทั้งในการเข้าสังคมกับผู้อื่น และในการมีความเชื่อมั่น และเห็นคุณค่าของตัวเอง เด็กจะเริ่มเข้าใจคำสั่งที่ยากขึ้นได้ และมีสมาธิในการฟังดีขึ้น ในส่วนของทักษะทางด้านร่างกายนั้น พวกเขาสามารถทำทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้ทั้งหมด รวมทั้งการทำ “ skipping ” ด้วย เด็กจะแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีความคล่องตัวมากขึ้น การประสานงานของร่างกายดีขึ้น และมีพื้นฐานหลักของทักษะยิมนาสติกเบื้องต้น ดังนั้น จึงเป็นช่วงของการเริ่มพัฒนาทักษะยิมนาสติกได้อย่างจริงจัง

หลักสูตรของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม

 • เริ่มจากทักษะการเคลื่อนไหว ไปสู่การฝึกทำทักษะม้วนตัวจนคล่อง ( galloping , cartwheels , การวิ่งแล้วกระโดดม้วนตัว ฯลฯ )
 • มีการผสมหลายทักษะเข้าด้วยกัน เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ ในการเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนที่มากขึ้นอีกด้วย
 • การสอนทักษะยิมนาสติกที่ท้าทายมากขึ้นนั้น จะช่วยให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น มีความคล่องแคล่วว่องไวขึ้น การประสานงานของร่างกายดีขึ้น รวมไปถึงเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วย

คลาส Good Friends สำหรับเด็กอายุ 5 - 6 ปี

พัฒนาการของเด็ก

เด็กอายุ 5-6 ปีส่วนใหญ่ จะมีความรู้สึกมั่นใจ และสบายใจกับการเข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม ที่มีแบบแผน เด็กวัยนี้ การรู้จักเข้าสังคม จะมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากเด็กเริ่มรู้จักเพื่อนมากขึ้น รวมไปถึงรู้จักเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อน และเริ่มมีอิทธิพลต่อกันและกัน เด็กวัยนี้ จึงสอนง่าย เพราะเขาสามารถทำตามคำสอน เข้าใจรายละเอียด และวิธีทำทักษะต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เด็กส่วนใหญ่ จะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี และสามารถที่จะทำทักษะยิมนาสติกที่มีความซับซ้อนและยากมากขึ้น

หลักสูตรของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม

 • เนื่องจากเด็กสามารถเข้าใจถึงรายละเอียด และวิธีการทำทักษะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ หลักสูตรของเด็กวัยนี้ จึงเน้นการเรียนทักษะยิมนาสติกที่ซับซ้อนขึ้น
 • ขั้นตอนในหลักสูตรนี้ จะท้าทายความสามารถของเด็กมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 • ทักษะทางยิมนาสติกที่ท้าทายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ความคล่องตัว การประสานงานของร่างกาย และความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้น


ดูตารางเรียนที่นี่

 ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดทดลองเรียน 
โทร. 02-673-5957 , 02-211-9397

 
3 โปรแกรมที่เหมาะกับเด็กๆ

โปรแกรม Parent/Child article
โปรแกรม Grade School articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
The Little Gym Rama 3
7th Floor Glass Elevator Section
Central Plaza Ratchada Rama 3 , Bangkok
Take the Glass Elevator to 6th Floor
Take the Escalator to 7th Floor
Tel. 0-2673-5957 , 0-2211-9397