ReadyPlanet.com
dot
dot
English Site
dot
bulletThe Little Gym Rama 3
bulletProgram Benefits
bulletPrograms and Service
bulletClass Schedule
bulletPhoto Gallery
bulletAbout Us
bulletContact Us
bulletWebsite Map
โปรแกรม Parent/Child article

                 

คลาส Bugs สำหรับเด็กอายุ 4 - 10 เดือน

พัฒนาการของเด็ก

โดยทั่วๆไป เด็กอ่อนวัยนี้ จะรับรู้สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเขา เช่น เสียงต่างๆ เสียงเพลง ผู้คน ฯลฯ สมองของเด็ก กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการซึมซับ , รับรู้ข้อมูล , จัดรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ เด็กหลายคน สามารถนั่งเองได้ ( 4 - 6 เดือน ) บางคนพยายามเริ่มคลาน ( 6 - 10 เดือน ) บางคนเริ่มหัดเดิน ( 8 - 10 เดือน ) เด็กอายุประมาณ 6 เดือนขึ้นไป จะเริ่มมีทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็กเ ช่น การปรบมือ , การโบกมือ , การเอื้อมมือไปหยิบ และจับของต่างๆ

หลักสูตรของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม

 • กิจกรรมกลุ่ม จะช่วยให้เด็กรู้จักกันเอง และผู้ปกครองคนอื่นๆ
 • กิจกรรมตามเสียงเพลง เป็นการแนะนำให้เด็กรู้จักจังหวะ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง ภาษาอังกฤษและตัวเลขอีกด้วย
 • การออกกำลังกายร่วมกันของผู้ปกครองและเด็ก ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลักของร่างกาย ( ลำตัว , แขน , ขา ) และเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เด็กพัฒนาไปสู่การคลาน และการเดินได้อีกด้วย
 • ทักษะยิมนาสติก ที่ถูกดัดแปลงให้เป็นท่าง่าย ๆ สำหรับเด็กเล็กนั้น จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว
 • กิจกรรมการเล่นกับลูกบอลและฟองสบู่ เป็นการฝึกการประสานงานระหว่างมือและตาของเด็ก
                

คลาส Birds สำหรับเด็กอายุ 10 - 19 เดือน

พัฒนาการของเด็ก

เด็กวัยนี้ส่วนมาก จะเคลื่อนไหวแล้ว ถ้ายังไม่เริ่มเดิน ก็ใกล้ที่จะเดินได้แล้ว เขาสามารถค้นคว้าผจญภัยกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ซึ่งก็จะทำให้เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาได้ กล้าทำสิ่งใหม่ ๆ รู้จักที่จะเป็นตัวของตัวเอง เด็กจะเริ่มพูด ชอบอยู่กับเพื่อน และเริ่มทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ ร่างกายที่มีการพัฒนา และมีความแข็งแรง จะช่วยทำให้เขาสามารถเรียนรู้ และทำทักษะการออกกำลังกายได้มากขึ้น

หลักสูตรของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม

 • อุปกรณ์ยิมนาสติกที่ย่อส่วนมีความนุ่ม จะช่วยเปิดโอกาสให้เด็ก ได้ค้นคว้า และผจญภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เรียนรู้การแก้ปัญหา และกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ
 • ทักษะยิมนาสติกที่ยากขึ้น และเหมาะสมกับวัยนี้ เสริมกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ ( วิ่ง , Gallop , กระโดด ) จะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว
 • กิจกรรมกลุ่มที่แทรกไว้ ด้วยการทำตามคำสั่ง และมีการใช้อุปกรณ์เสริมช่วยนั้น สามารถพัฒนาทักษะการฟัง การรู้จักร่วมมือกับกลุ่ม และสร้างความกระฉับกระเฉงให้กับเด็ก

คลาส Beasts สำหรับเด็กอายุ 19 เดือน - 2.6 ปี

พัฒนาการของเด็ก

เด็กวัยนี้ เริ่มเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว แข็งแรง และคล่องแคล่วขึ้น เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ ท่าเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ เช่น ทักษะการเล่นกีฬาเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวที่ท้าทาย การกระโดดลงจากที่ที่สูงกว่าระดับพื้นและลงด้วยเท้า การม้วนตัวเบื้องต้น เขาเริ่มเข้าใจคำว่า " ตัวเอง " และรู้จักมีความภาคภูมิใจในตัวเอง มั่นใจในตัวเอง อาย และเป็นตัวของตัวเอง เด็กจะรู้จักใช้ภาษาพูด และมีความเข้าใจดีขึ้น ความเป็นตัวของตัวเอง ทำให้เขาเริ่มสนใจที่จะทำตามคำสั่ง และทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

หลักสูตรของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม

 • การอบอุ่นร่างกาย และกิจกรรมกลุ่ม จะแนะนำการเลียนแบบท่าสัตว์ต่าง ๆ ทักษะการม้วนตัว ทักษะการเล่นกีฬา และทักษะการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน
 • โอกาสที่จะลองทำสิ่งใหม่ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และกิจกรรมที่เด็ก สามารถทำได้สำเร็จด้วยตนเอง ยิ่งเสริมสร้างให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
 • เด็กได้รู้จักฟัง และทำตามคำสั่งมากขึ้น
 • การแนะนำทักษะยิมนาสติก ที่มีความท้าทายขึ้นและเหมาะสมกับวัย จะช่วยให้เด็กแข็งแรงขึ้น มีการทรงตัวที่ดีขึ้น การประสานงานของร่างกายดีขึ้น และเกิดความมั่นใจในตัวเอง

คลาส Super Beasts สำหรับเด็กอายุ 2.6 - 3 ปี

พัฒนาการเด็ก

เด็กวัยนี้ ชอบสังคม และรู้จักที่จะทำตามคำสั่ง ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อเขาเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง และมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เขาก็สามารถที่จะ อยู่ได้เองกับครูผู้สอน โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย เขาสามารถทำทักษะการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งทักษะยิมนาสติก และทักษะการเล่นกีฬาพื้นฐาน เนื่องจากเขาจะมีความแข็งแรง ว่องไว และมีการประสานงานของร่างกายที่ดีขึ้น

หลักสูตรของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม

 • เด็กจะสามารถร่วมกิจกรรมที่มีแบบแผน เช่น การเล่นเกมส์ หรือกิจกรรมกลุ่มได้ โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองเป็นบางครั้ง เด็กจะถูกท้าทายความสามารถ ในการทำตามคำสั่ง และการรู้จักร่วมมือกับกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมโดยไม่มีความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง กิจกรรมเหล่านี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ไว้สำหรับเวลาที่เขามีอายุ 3 - 4 ปี และต้องเข้าเรียนโดยที่ไม่มีผู้ปกครอง
 • กิจกรรมกลุ่ม จะแนะนำพื้นฐานการเล่นกีฬาเบื้องต้น เช่น การเตะ , ขว้างหรือโยน , รับ และตี
 • ทักษะยิมนาสติกที่ท้าทายขึ้น จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การทรงตัว การประสานงานของร่างกาย และความมั่นใจในตัวเอง


 ดูตารางเรียนที่นี่

 ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดทดลองเรียน
โทร. 02-673-5957 , 02-211-9397

 
3 โปรแกรมที่เหมาะกับเด็กๆ

โปรแกรม Pre K article
โปรแกรม Grade School articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
The Little Gym Rama 3
7th Floor Glass Elevator Section
Central Plaza Ratchada Rama 3 , Bangkok
Take the Glass Elevator to 6th Floor
Take the Escalator to 7th Floor
Tel. 0-2673-5957 , 0-2211-9397